2021 Polis Alımlarında YAŞ ve BOY ŞARTI Esnetilsin.!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


        KONU: 2021 Polis alımları YAŞ şartı aralığı ve BOY alt sınırı

        2021 yılında yapılacak olan polis memur alımlarında Lisans ve Önlisans ve Lise mezunları olarak şartlarda esneklik sağlanmasını talep etmekteyiz.

        2018 yılı içerisinde Lisans (PAEM) ve Lise düzeyinde (PMYO) alımlarında yaş hükmünün sınavın yapıldığı yıl içerisinde ‘’31 Aralık’’ gün alma ibaresi ‘’1 Ocak’’ baz alınarak yapılmasına rağmen 23.Dönem POMEM alımlarında ‘’1 Ocak’’ gün alma ibaresi baz alınmadı. Yaşanan bu mağduriyet dikkate alındığında son senesi olan kişiler 1 yılı ile beraber tüm şansını kaybetti bu sebeple yaşın yükseltilmesi 2020 yılına gelinmiş olması ile beraberde mağduriyetin 3 yıldır giderilmediği göz önünde bulundurularak 35 yaş şartı düzenlemesi mağduriyetin giderilmesi açısından şart olmuştur.

        2.Husus olarak:

        Polis alımlarında istenilen boy şartı ülkemizin standartlarının üzerindedir.

         Türkiye Kadın boy ortalamasında 1.58 ortalama ile dünya listesinin 67.sırasında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde’ki boy standartının Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de geçerli olmasını, kolluk kuvvetleri arasındaki boy standartı eşitliğinin sağlanmasını;

- Polis Alımları Boy Şartı’nın düşürülmesini,

- Bu şartın PAEM, POMEM, PÖH, PMYO ve Bekçilik alım şartlarında geçerli olmasını,

- Polis ve Asker alımlarında Kadın ve Erkek boy şartında Türkiye standartlara bakılmasını,

- Polislik eğitimleri eşit sağlanırken, mesleğe devam sürecinde eşit şartlara sahipken başvuru sürecinde geçerli eşit şartların sağlanmasını;

- POMEM-PÖH alımlarında yaş hükmünün ‘’1 Ocak 35 yaş’’ olarak baz alınmasını; mümkün olması durumunda gün alma ibaresinin kaldırılması ve 35 yaşını doldurmamış baz alınarak değişmesini,

- POLİS ALIMLARINDA 35 Yaş talebinin 3 yıl mağduriyet süresininde dikkate alınması ve araştırılmasını,

Gereğini bilgilerinize arz ederiz