2018 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı, 2017 Yedek Adaylardan Yapılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


      Ülkemizin içinde bulunduğu durumlar, güvenlik zaafiyetleri, dış tehditler ve sınır ötesi operasyonlar da göz önünde bulundurularak; 2017 yılında gerekli şartları sağlamış,mülakatlardan başarıyla geçmiş,sağlık yönünden olumsuz durum teşkil etmeyen lisans mezunu yedek adayların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konu hakkında olumlu adımlar bekliyoruz.

     Gereğini arz ederiz.Bugün Fatih imzanı bekliyor!

Fatih KOÇAK bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «2018 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı, 2017 Yedek Adaylardan Yapılsın.». Fatih ve imza atan diğer 33 kişiye katıl.