Kampanya Kapatıldı

2018 Bedelli Yılı

Bu kampanya 1.349 destekçiye ulaştı


Günümüz koşullarında her gelir grubu için mecburi sebepleri içerisinde barındırmaktadır. Birkaç örnekle özetlenirse; Değişen aile yapısından dolayı bakmakla yükümlü olduğumuz eş ve çocuklarımız var. Daha spesifik hale getirmek gerekirse annesi, babası, eşi veya çocuğu ağır tedavi altına olan ve yoklugumuzda telafisi mümkün olmayan hasarlara maruz kalacak arkadaşlarımız var. Siyasilerin her fırsatta dile getirdiği eğitimin konusunda tecil süresi bittiği için akademik kariyerini yarıda bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Hayat şartlarından veya gelişen fırsattan dolayı kendi işletmesini açan, bir gün dahi aksatamayacagi işletmesini tüm emeği ve birikimini bir kenara bırakıp ekmek teknesini kapatmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Özel sektörde oluşan iş gücü rekabetine karşı dişini tırnağa takıp kariyer yapan ve bir tebligat ile tüm kariyerini kaybeden arkadaşlarımız var. Genel hatları ile çizdiğimiz bu tabloyu çeşitlendirmek ve detaylandırmakta mümkündür. Toplumun değişen sosyoekonomik yapısı bir mağdur ordusu doğurmuştur. Bu sebepten dolayı mevcutun mağduriyetinin giderilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Daha önceki gibi bedelli askerliğin gelir düzeyi yüksek kesim için çıkarıldığı algısının da toplumda bir karşılığı kalmamıştır. Bedelli bekleyenler görevden kaçtığı için değil mecburi sebeblerinden dolayı talep etmektedir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır, 15 Temmuz'da olduğu gibi devletin bekası söz konusu ise herşey teferruat deyip şehadete koşacak milyonlar her daim hazır halde varolacaktır. 

Konuyu bilgilerinize arz ederim. Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet Ekici bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «2018 Bedelli Yılı». Mehmet ve imza atan diğer 1.348 kişiye katıl.