Kampanya Kapatıldı

2017 Yılında Bedelli Askerlik Çıksın

Bu kampanya 706 destekçiye ulaştı


http://www.sonsayfa.com/Galeriler/Haber/Bedelli-askerlik-neden-gelmeli-2325-sayfa2.html

Ülkemizde halihazırda 600.000'den fazla yoklama kaçağı ve bakaya durumda bulunan gencimiz vardır. Bu gençler, keyfi olarak değil bir takım zorunluluklardan dolayı askerlik görevlerini yapamamaktadırlar. Çoğu ailevi ve maddi gerekçelerle askerliğini yapamayan bu kişilerin içlerinde bulundukları durum ciddi derecede olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Kredi borcu ödeyen ve uzunca bir süre daha ödemeye devam etmesi gereken kişiler, iş kuran ve kurduğu işi ilerletmesi, en azından başında durması gereken ve buna benzer sebeplerle askerliğini yapamayan kişiler çok fazla sayıdadır. Bu durumdan dolayı mağduriyetler de oldukça fazladır.

Bu gençler, gönüllerince seyahat edememekte ve fiili olarak özgürlükleri kısıtlanmış olmaktadır. Bu durumun önüne bir an önce geçmek ve hem bu gençlerin mağduriyetlerini gidermek, hem de ülkemize ekonomik etki ve katkıda bulunmak amacıyla, bedelli askerliğin 2017 yılında çıkması, Ekim ayının başından itibaren Meclis gündemine alınması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki; bedelli askerlik bekleyen ve mücbir sebeplerden dolayı askere gidemeyen kişiler, vatan haini değil mağdurdurlar. Bu şekilde bir kişinin bugün asker egitmesi demek, evini yuvasını tehlikeye atması, kurduğu veya çalıştığı işinde bugüne kadar geldiği noktayı ortadan kaldırması anlamına gelmektedir. Bu sebeple de bedelli askerliğin çıkması elzemdir.

Bedelli askerlik eşitlik ilkesine ve fırsat eşitliğine de aykırı değildir çünkü bu kişiler, Anayasa'da yer alan "ülkeye hizmet etme mecburiyetini" ülkesine karşılıksız olarak hibede bulunarak yapmaktadır. Şu kesindir ki; bu kişilerden toplanacak parayla orduya yapılacak yatırım, onların 1 yıl boyunca kışlada geçirecekleri zamandan çok daha faydalı olacaktır. 

Tüm bunlar göz önünde bulunarak; hem bu gençlerin mağduriyetlerinin ortadan kalkması, hem de ülkemiz ekonomisine pozitif etki sağlanması göz önünde bulundurularak bedelli askerliğin 2017 yılı içerisinde çıkarılması, genç girişimlerimizin de bu sayede önünün tıkanmaması önemlidir.Bugün Sadi imzanı bekliyor!

Sadi Saçak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «2017 Yılında Bedelli Askerlik Çıksın». Sadi ve imza atan diğer 705 kişiye katıl.