2017 KPSS'den 1 ham puan kuralı kaldırılsın. Hesaplanmayan puanlarımız hesaplansın...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 KPSS Kılavuzunun "DEĞERLENDİRME" başlıklı düzenlemesinde bir testte, en az bir ham puanı bulunmayan adayların bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacakları ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacağı kuralına yer verilmiştir. Yeni Kılavuzda bir önceki Kılavuzlara göre farklı olarak, en az bir ham puanı bulunması kuralı getirilmiştir, söz konusu uygulamanın da hizmetin gereklerine uygun olmadığını düşünmekteyim.

Adayın, diğer testlerden işaretleme yapmasına rağmen hiçbir şekilde puanın hesaplanmaması yönündeki kılavuz kuralının, adayın belli bir ücret ve yoğun bir emek harcamak suretiyle sınava girdiği göz önünde bulundurulduğunda, KPSS puanının hesaplanmaması işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca; sınavın adaylar için, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılması sınavlara ilişkin temel ilke olarak benimseyen ÖSYM bu maddeyi bir daha gözden geçirip her adayı kendi ilinde kendi sınav merkezinde sınava alınmasmasında fayda olacağı düşüncesindeyim. Şehir dışından gelerek  yorgun, bitkin düşmüş bir adayla kendi şehrinde heryeri avucunun içi gibi bilip sabah saat 9'a kadar dinlenerek gelen bir aday arasında fırsat eşitliği olabilir mi?

 1) Hesaplanmayan KPSS puanlarıma ilişkin mağduriyetinin giderilmesini,

2) Söz konusu Kılavuz kurallarında gerekli değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasını,

3) Her adayın kendi şehrinde, kendi sınav merkezinde aklı, vücudu dinç bir şekilde sınava girebilmesinin sağlanmasını;

Saygılarımla arz ederim.