18 yaş üstü hastalara fizik tedavi kısıtlaması kaldırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Anayasada yapılan düzenleme ile her yıl engellilere 90 seans fizik tedavi hakkı verilmiş bulunmakta. Fakat yapılan düzenleme ile 16 yaşın altındaki hastalara 90 seans fizik tedavi verilirken, 16 yaş ve üzeri hastalara kısıtlama getirilmiştir. Bunun sonucu olarak 16 yaş üstü hastalar tip merkezlerinden sadece 30 seans fizik tedavi alabilmektedir. Yapılan bu kısıtlamalar nedeniyle Serebral palsy hastalarının fizik tedavileri yarım kalmaktadır. Verilen fizik tedavinin yaş sınırı olmadan 16 yaş üstüne de özel tip merkezlerinde 90 seans fizik tedavi verilmesini ve var olan sınırın kaldırılmasını istiyorum.