12. Sınıf Olup Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Devamsızlıklarına Af İstiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


12. Sınıf öğrencilerinin derslerinde başarılı olmalarına rağmen ilgili Yönetmeliğin 36. Maddesi kapsamında özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri görülmektedir. Bu durumun, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında bir tedirginliğe ve kaygıya yol açtığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanların devamlı öğrenciler gibi değerlendirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.