Petition update

EU-kommissionen öppnar för allmänheten att tycka till - men du måste göra det innan den 1 januari!

Freedom Europe

Dec 28, 2017 — För några veckor sedan inledde EU-kommissionen ett "Offentligt samråd om förstärkt samarbete mot förebyggbara sjukdomar": https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5925775_en.

Läs och dela EFVVs inlägg nedan. Feedback till samrådet är öppet till 1 januari 2018. Vi hoppas att många av er vill skicka in sin egen feedback, så att det registreras från många länderna och medborgare som berörs av många olika aspekter av vaccination. Hittills är de flesta av de inkomna kommentarerna mot tvångsvaccination, men vi behöver många fler från hela Europa.

Här är vad EFVV har lagt fram: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5925775/feedback/F8466_en

"Det största bekymret för EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance) är att nästan hälften av våra EU-medborgare är underordnade obligatoriska vaccinationer. Otroligt många har inga rapporteringssystem för biverkningsreaktion (ADR) och ingen skadeståndskompensation. Även där dessa finns är endast 10% av allmänheten medvetna om det. Trots ett otillräckligt system rapporteras biverkningar vara den femte ledande dödsorsaken i EU och WHO erkänner en "oundviklig risk i samband med vacciner" (Bulletin 21.3.11).

I demokratier där vetenskap, hälsa och säkerhet är avgörande måste vi hålla den vetenskaplig frågan öppen och fri från intressekonflikter. Influensiva organisationer med ekonomiska och politiska intressen har antagit att vaccinforskningen är slutgiltig, medan medborgarna fortfarande väntar på bevis för att vaccinprogram leder till friskare barn med mindre kronisk sjukdom. Vi ber om sanna placebo- och kontrollgrupper används i vaccinstudier. Vi är oroade över den individuella och synergistiska toxiciteten hos många ingredienser i vacciner: aluminium, kvicksilver, DNA från människa och djur etc. Nyligen analys har funnit förorening med nanopartiklar och odeklarerade metaller. Vi förväntar oss att detta ska undersökas. Medborgare över hela Europa är oroade över vaccin mer än någon annan farmaceutisk produkt: VARFÖR?

Många medborgare upptäcker att de efter vaccination har nästan omedelbara nya hälsotillstånd. Vissa är kända biverkningar som bekräftas vara kopplade till vaccinet. andra är inte listade men ses efter lanseringi marknads- och rapporteringssystemen. Dessa medborgare söker hälsotillstånd och erkännande av skadan, men nästan alla finner en total avstängd diskussionen och ges en nytt epitet som "anti-vaccin", en avvikande titel brukade förminska legitima vaccinproblem. Konsumentgrupper och "för fritt val"-grupper, vars medlemmar inkluderar medicinsk personal och forskare, har sett att vaccinskadorna ökat och har gått med i EFVV, vars anhängare överstiger 100 000. Vi kräver öppenhet och att man bryr sig om vacciners skadeeffekt.

I den europeiska unionens konvention om de grundläggande rättigheterna står klart: "Fri och informerad samtycke måste respekteras inom medicin och biologi" och EFVV kräver därför:

* Att obligatoriska vaccinationer avskaffas i hela Europa eftersom det bryter mot våra universella mänskliga rättigheter.
* Att europeiska medborgare får nyttja sin frihet för fullt informerat vaccinationsval och samtycke
* Att oberoende European Vaccine Adverse Effect Reporting (VAER)-system (spontanrapporteringssystem) inrättas för att övervaka vaccinsäkerheten.

Vi har översatt våra farhågor kring vaccinstvång till 12 språk och vårt uttalande har tecknats av nästan 85 000 medborgare: https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission- Council-of-european-an- union aktning marknadsföra-and-protect-freedom-of-informerade vaccination-samtycke-hela-europa.

Europeiska unionens konvention om de grundläggande rättigheterna står också klart: "Alla har rätt att respektera sin fysiska och mentala integritet".

Eventuell ofrivillig eller verkställd medicinsk behandling är alltså ett brott mot:
* FN: s universella förklaring om mänskliga rättigheter,
* Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,
* FN: s konvention om barnets rättigheter,
* EU-konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och värdighet hos människan med avseende på tillämpning av biologi och medicin
* Europeiska stadgan om patienters rättigheter.
(Refs tillhandahålls på www.change.org petitionsplattformen på länken ovan).

Vi uppmanar kommissionen att söka reell och genuin feedback från alla berörda parter, inklusive de berörda medborgarna, om vaccinskyddbar sjukdomspolitik och praxis. Att avsluta diskussionen och använda termer som anti-vaccinator kommer bara att öka missförhållandet och uppmuntra fler kampanjer.

EFVV (est.1999) representerar 25 europeiska länder och dess nuvarande ordförande är Dr Kris Gaublomme från Belgien. www.efvv.eu

Med alla bästa önskemål för 2018 med hopp om att detta nya år kommer att leda till avskaffandet av vaccintvång och respekt för mänskliga rättigheter och valfrihet.

EFVV


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.