Guru paud lebih cape daripada guru anak -anak sekolah lain

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


saya hanya ingin diakui sebagai guru tanpa tanda jasa