Petition Closed

1000 chữ ký vì một trường học cởi mở hơn cho người đồng tính và chuyển giới tại Việt Nam

This petition had 3,060 supporters


(English version below)

Nắng chói lòa mắt. Cả không gian quanh phòng học đều im lặng. Nó đứng đó chết trân. Những giọt nước mắt chảy tràn xuống má không làm vơi đi những lời cay nghiệt mà cô giáo đang dành cho nó: Em thật là bệnh hoạn, tôi không ngờ trong lớp học của tôi lại có một người biến thái đến như vậy. Em coi trong trường trong lớp này có ai như em không? Nếu như hôm nay tôi không đọc được những gì em viết thì tôi không dám nghĩ em lại ghê như vậy. Tôi đọc mà sởn gai ốc. Các em, các em có thấy nó biến thái không? Dạ có – cả lớp đồng thanh.” (chuyện tự kể của một học sinh đồng tính nam, từ nghiên cứu của CCIHP, 2012)

Điều bất công này đã hay có thể xảy ra với bạn? Với học sinh của bạn? Với người thân của bạn? Với bạn bè của bạn?

Điều bất công đang được xem là bình thường, sự phân biệt đối xử đang lan tràn khắp nơi, sự kì thị đang tạo ra một môi trường thiếu sự bao dung và cởi mở.

__

Học sinh đến trường không phải để học cách kì thị và thù ghét người khác.

Thầy cô giáo đến trường không phải là để làm ngơ khi học sinh mình bị hạ thấp nhân phẩm.

Nhà trường là nơi học sinh nên và phải được thoải mái học tập và phát triển bản thân.

__

Nhân ngày Thế giới Phòng chống Kì thị và Phân biệt đối xử với Người Đồng tính và Chuyển giới (IDAHO) 17 tháng 5, các tổ chức thành viên của Liên minh Quyền Tình dục Việt Nam (P4SR), cùng Trung tâm ICS (www.ics.org.vn) tiến hành kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người để nâng cao nhận thức về vấn đề kì thị người đồng tính và chuyển giới trong trường học.

Hãy điền thông tin và kí tên vào khung bên trái. Tất cả chữ ký của bạn sẽ được gửi kèm với bức thư ngỏ của P4SR đến ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; và các cơ quan liên quan.

Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược của các tổ chức xã hội tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và giảm bớt sự kì thị người đồng tính, chuyển giới.

 

==================================================

 

“The sunlight dazzled my eyes. The class was in dead silence at that moment. I stood rooted to the ground. Tears were dropping over my cheeks, when my teacher said in front of the class “How sick you are! I cannot believe that there’s such a deviant person like you in my class. Look around, do you see anyone in this school look like you? If I did not read your note by chance, I wouldn’t have discovered that you are that disgusting. I had goose bump when I was reading it. Students, do you think that he is such a sick person? Yes teacher – the whole class answered”. (told by a gay student, CCIHP's study, 2012)

 That injustice did or could happen to you? To your students? To your family? To your friends?

 Still, that injustice has been considered normal, the discrimination has been widespread, and the stigma is creating an environment lacking of tolerance and openness.

 __

 Students is not supposed to learn how to discriminate and hate.

 Teachers is not supposed to ignore the fact of students’ dignity violated.

 School is where students should and must be entitled to a comfortable learning and development environment.

 __

 On the occasion of the International Day Against the Homophobia on 17 May (IDAHO), The Sexual Health Rights Alliance (P4SR), in collaboration with ICS (www.ics.org.vn), strongly call for the attention and support of the society to address the issues of homophobia and transphobia bullying in schools in Vietnam.

 All the signatures, along with the open letter by P4SR, will be sent to Minister Pham Vu Luan – Ministry of Education and Training; and other related agencies.

 This is an important step in the strategy of civil social organizations in Vietnam to raise awareness and reduce stigma toward lesbian, gay, bisexual and transgender people.Today: Trung tâm is counting on you

Trung tâm ICS needs your help with “1000 chữ ký vì một trường học cởi mở hơn cho người đồng tính và chuyển giới tại Việt Nam”. Join Trung tâm and 3,059 supporters today.