Cerem asigurarea accesului mass-media la informațiile de interes public!

Cerem asigurarea accesului mass-media la informațiile de interes public!

524 have signed. Let’s get to 1,000!
Started
Petition to
500

Why this petition matters

Doamnei Zinaida Greceanîi, Președinta Parlamentului Republicii Moldova

Domnului Ion Chicu, Prim-ministru al Republicii Moldova

În contextul Zilei Libertății Presei, marcate la 3 mai, mai mulți reprezentanți ai mass-media, membri ai societății civile și consumatori de media înaintează prezenta petiție publică în scopul semnalării problemei limitării accesului jurnaliștilor la informațiile de interes public.

Restricționarea accesului la informațiile de interes public este o mare problemă pentru jurnaliștii din Republica Moldova. De-a lungul ultimilor ani, accesul la datele deținute de autorități le-a fost îngrădit jurnaliștilor sub diferite pretexte – protecția datelor cu caracter personal, secretul de stat și cel comercial; calificarea solicitărilor de informație drept petiții; obligarea jurnaliștilor de a solicita informațiile prin scrisori în loc de email sau apel telefonic și altele asemenea. Actualele practici administrative restrictive sunt generate și de cadrul legal existent, care conține carențe în măsură să îngrădească accesul mass-media și, implicit, al cetățenilor  la informații.

Pe parcursul ultimilor trei ani, Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte organizații ale societății civile, a depus eforturi continue pentru îmbunătățirea cadrului legal ce reglementează domeniul, inclusiv a Legii privind accesul la informație. În iulie 2018, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege, în care au fost incluse și recomandările ONG-urilor de media, dar care nu a ajuns nici măcar să fie discutat în plenul Legislativului. 

În contextul stării de urgență instituite din cauza pandemiei de COVID-19, ne exprimăm îngrijorarea în raport cu faptul că autoritățile publice, sub paravanul situației excepționale, admit grave încălcări și limitări ale dreptului de acces la informație. Precizăm că triplarea termenelor pentru soluționarea solicitărilor de acces la informația de interes public, nu doar constituie, din punct de vedere juridic, o măsură disproporționată și nejustificată, dar reprezintă și o încurajare a propagării informațiilor neveridice și speculative, pe care însăși autoritățile statului trebuie să le combată. În situația dificilă în care se află societatea noastră, avem nevoie, mai mult ca oricând, de informarea corectă și promptă a publicului. Or, lipsa de informație poate crea panică în rândul populației și spori neîncrederea în autoritățile publice.

Prin urmare, CONSTATÂND că:

  • Accesul la informațiile de interes public constituie un drept fundamental, găsindu-și consacrarea în textul Declarației Universale a Drepturilor Omului (art. 19), Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților fundamentale (art. 10), precum și Constituției Republicii Moldova (art. 34);
  • Dreptul de acces la informație este garantat deopotrivă tuturor persoanelor, îngrădirea acestuia fiind inadmisibilă într-o societate democratică;
  • Rolul definitoriu al mass-media este de a propaga democrația în societate, iar limitarea mijloacelor de exercitare a activității jurnalistice duce indubitabil la periclitarea acesteia,

SOLICITĂM Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova:

1.      Să abroge prevederile legale, instituite pe perioada stării de urgență, care limitează accesul la informațiile de interes public;

2.      Să demareze procedurile legale în vedere îmbunătățirii cadrului legal în materie de acces la informațiile de interes public;

3.      Să stopeze și sancționeze practicile administrative abuzive care restrâng accesul la informațiile de interes public.

524 have signed. Let’s get to 1,000!