Petition Closed

トルコが誇る世界遺産カッパドキア。その歴史的建造物が、乱開発の危機にさらされています。

トルコにあるカッパドキアは、キノコのような巨岩が林立しており、自然の不思議さを感じさせてくれる貴重な場所のひとつです。また、キリスト教徒が弾圧を逃れるために作った岩窟教会が残るなど、歴史的・文化的にも重要な地です。

そのカッパドキアに、いま、コンクリートの杭が打ち込まれようとしています。

カッパドキアを危険にさらしているのは、大手建設会社です。大規模なプロジェクトであるにもかかわらず、保護区域の調査を実施せずにホテルの建設を進めようとしているのです。
このようなことを許せば、環境に対して深刻な影響を及ぼすだけでなく、悪しき先例となり、将来に禍根を残すことになるでしょう。

私は、カッパドキアに住んでいる者として、また、地元の自然保護団体のメンバーとして、こうした乱開発を止めたいと思い、このキャンペーンをはじめました。

建設の目的は、リゾート開発です。そのため、文化自然遺産保護委員会と観光省などに対してアピールしていきたいと考えています。

カッパドキアは、世界にたったひとつしかありません。そのありのままの美しさを、法的な枠組みの中で、末永く守るために、あなたのご支援が必要です。
どうかご賛同ください。

 

※ このキャンペーンは、以下の団体が協賛しています:
カッパドキア観光ガイド協会(KARED)
環境文化保護協会(CEKUL)ユルギュップ支部
ギョレメの文化自然遺産を守る会
カッパドキア歴史文化研究保護会
ユルギュップ文化自然遺産の保護のための観光振興会
教育協会(KATED)
カッパドキア・エクスプローラー広報グループ

Letter to
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İrfan Önal
Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Mevlüt Coşkun
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Özgür Aslan
and 4 others
Kültür ve Turizm Bakanlığı Murat Suslu
T.C. Başbakanlığı Uğur Ünal
Nevşehir Valiliği Abdurrahman Savaş
Uçhisar Belediye Başkanlığı Osman Süslü
文化観光審査委員会委員長 殿
文化自然遺産ネヴシェヒル保護委員会
ユネスコ・トルコ国内委員会
トルコ共和国文化観光省大臣 殿
トルコ共和国総理大臣 殿
ネヴシェヒル知事 殿
ウチヒサール知事 殿

トルコが誇る世界遺産カッパドキアが、乱開発の危機にさらされているとお聞きしました。
大規模なプロジェクトであるにもかかわらず、保護区域の調査を実施せずに建設を進めようとしているそうです。
このようなことを許せば、環境に対して深刻な影響を及ぼすだけでなく、悪しき先例となり、将来に禍根を残すことになるでしょう。

私は、こうした乱開発を止めたいと思い、このキャンペーンに賛同しました。
カッパドキアは、世界にたったひとつしかありません。そのありのままの美しさを、法的な枠組みの中で、末永く守るために、あなたのご支援が必要です。

どうか世界遺産カッパドキアへの乱開発を止めてください。


UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, jeolojik formasyonu ve tarih öncesi uygarlıklardan günümüze kadar biriktirdiği kültürel özellikleriyle dünyada tek olan Kapadokya’da, son yıllarda doğal ve tarihi dokuyu tahrip eden, görsel kirlilik yaratan yapılaşmaların hızla arttığını gözlemliyoruz.

Kapadokya’nın geleceği açısından son derece vahim sonuçlar doğurabilecek olan bu girişimlerin, siyasi görüşü ne olursa olsun yaşadığı çevreye saygılı her vatandaş tarafından kaygıyla karşılandığını biliyoruz.

Bizler, Kapadokya’nın günden güne bir beton yığınına dönüşmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Bu amaçla Kapadokyalı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak olumsuz gidişe dur diyebilmek, daha bilinçli, daha duyarlı bir kamuoyu yaratabilmek için bir imza kampanyası başlattık.

Kampanyamız bu aşamada Nevşehir’in Uçhisar beldesinde yapımı devam eden iki ayrı firmaya ait 3 inşaatın durdurulması için başlatıldı. Kapadokya’da bunca olumsuz örnek varken bu 3 inşaatı öne çıkarmamızın nedeni, bölgede ciddi bir tepkiye neden olmaları ve başka firmalar için de olumsuz örnek teşkil etmeleridir. Kimsenin kimseden cesaret almasını istemiyoruz.

Kamuoyunda “Arinna Otel inşaatı” ve “CCR Otel inşaatları” olarak bilinen bu inşaatların derhal durdurulmasını, koruma amaçlı imar planı onaylanmamış olan bu beldede bu ölçekte inşaatlara nasıl onay verildiğinin araştırılmasını ve inşaatların projeye uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesini talep ediyoruz.

Ayça Olcaytu İşçen started this petition with a single signature, and now has 14,615 supporters. Start a petition today to change something you care about.