საზღვრებს მიღმა დარჩენილი ოჯახის წევრების/წყვილების გაერთიანება

0 have signed. Let’s get to 1,000!


პეტიციის შექმნის მიზანია მივაწვდინოთ/გავაგებინოთ საქართველოს მთავრობას ხმა რათა შეიმუშავონ კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გამონაკლისის სახით საზღვრებს მიღმა დარჩენილი ოჯახებისა და წყვილების გაერთიანებას. აღნიშნული კანონპროექტი წარმატებით შემუშავდა/განხორციელდა ევროპის არაერთ ქვეყანაში (როგორიცაა დანია, გერმანია, ნორვეგია, ავსტრია, შვეიცარია, ჰოლანდია, ისლანდია, ჩეხეთი, ფინეთი და საფრანგეთი) და ოჯახებს/წყვილებს მიეცათ საშუალება დაუბრკოლებლად/კარანტინის გარეშე ეწვიონ ზემოხსენებულ ქვეყნებს.

 

ამ პეტიციაზე ხელისმომწერნი ვითხოვთ:

საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინოს უამრავი ადამიანის სურვილი და სამართლიანი მოთხოვნა - შეიმუშავოს კანონპროექტი, რომელიც გამონაკლისის სახით, გარკვეული ოფიციალური დოკუმენტების წარდგენის შემდგომ ნებას დართავს საზღვრებს მიღმა დარჩენილ ოჯახის წევრებსა და წყვილებს დაუბრკოლებლად/კარანტინის  გარეშე შეძლონ საქართელოში ვიზიტი.

 

The purpose of the petition is to give a voice to the Government of Georgia to draft a bill that provides for the reunification of families and couples living across borders as an exception. The bill has been successfully developed/implemented in a number of European countries (such as Denmark, Germany, Norway, Austria, Switzerland, the Netherlands, Iceland, the Czech Republic, Finland and France) and families/couples have been allowed to visit the above countries without quarantine.

We ask the signatories of this petition:

The Government of Georgia should take into account the wishes and fair demands of many people - to draft a law, which, as an exception, after the submission of certain official documents will allow family members and couples living abroad to visit Georgia without hindrance / without quarantine.