შეწყდეს პროფესორ იაგო კაჭკაჭიშვილის მიმართ უსამართლო ანგარიშსწორება!

ჩემთვის, როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტისთვის, მნიშვნელოვანია თავისუფალი აზრი და მისი დაცვა.

8 months ago
Shared on Facebook
Tweet