შეწყდეს პროფესორ იაგო კაჭკაჭიშვილის მიმართ უსამართლო ანგარიშსწორება!

უხერხულია ასეთი უნივერსიტეტის მხრიდან პროფესიონალების დევნა. მიზეზი სასაცილოა. პლაგიარიზმზე კი ლექციები წასაკითხი. ჩემი მხარდაჭერა იაგოს!

Rusudan Vashakidze, Yonkers, NY, United States
8 months ago
Shared on Facebook
Tweet