მოვითხოვთ, მოხდეს გაეროს (UNCRPD) კონვენციის დამატებითი ოქმის რატიფიცირება

მოვითხოვთ, მოხდეს გაეროს (UNCRPD) კონვენციის დამატებითი ოქმის რატიფიცირება

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Георгий Кискеидзе создал(а) эту петицию, адресованную პრეზიდენტი и
  1. მოვითხოვთ, მოხდეს გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (UNCRPD) უფლებათა კონვენციის დამატებითი ოქმის რატიფიცირება
  2. ასევე მოვითხოვთ, რეფორმას განათლების, დასაქმებისა და ჯანდაცვის სფეროში, ამისთვის კი სამთავრობო დონეზე შეიქმნას გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი მაკოორდინირებელი ორგანო.
0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!