ლუსტრაციის კანონი საქართველოში

ლუსტრაციის კანონი საქართველოში

Started
August 17, 2022
Signatures: 255Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Nato Metreveli

უნდა გამჟღავნდეს რუსეთისა და ყოფილი სსრკ-ის სპეცსამსახურებთან მოთანამშრომლე პირების ვინაობა, რათა მათ აეკრძალოთ ხელისუფლებაში ყოფნა. ლუსტრაციის კანონი დაგვეხმარება ხელისუფლებას მოვარიდოთ ისინი,, რომელთა საქმიანობა შესაძლოა ქვეყნისთვის საზიანო იყოს

Support now
Signatures: 255Next Goal: 500
Support now