გაგრძელდეს სწავლა თსსუში დისტანციურად

0 have signed. Let’s get to 5,000!


მოგეხსენებათ საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება 19 ოქტომბრიდან სწავლის ფორმატის არჩევა დაეკისროს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას.

ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, 19 ოქტომბრიდან სწავლის პრაქტიკული ნაწილი ჩატარდება უნივერსიტეტსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ თუ მოთანამშრომლე კლინიკებში.

შექმნილი ეპიდ. სიტუაციიდან  და იმ ჯანმრთელობის რისკებიდან გამომდინარე, რაც კოვიდ და ცხელების კლინიკებში თუ უნივერსიტის აუდიტორიებში მისვლა  შეუქმნის სტუდენტებს, მათი ოჯახის წევრებსა თუ ლექტორებს, ვფიქრობთ, ამ ეტაპზე თსსუ-ს ადმინისტრაციის მხრიდან, ერთადერთი გონივრული გადაწყვეტილება, სწავლის დისტანციურად გაგრძელებაა.