აიკრძალოს თბილისში დიზელის და ბენზინის ძრავის მქონე ავტობუსები

0 have signed. Let’s get to 10,000!


ქ. თბილისში ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყაროს წარმოადგენს ავტომობილები, მათ შორის ყველაზე დიდ დაბინძურების წყაროს წარმოადგენს „ყვითელი ავტობუსები“, რომლებიც მუშაობენ დიზელის საწვავზე. ამავე დროს, ქ. თბილისის მერიამ უკვე შემოიყვანა თხევად აირზე მომუშავე ავტობუსები, შესაბამისად, „ბინძური ავტობუსების“ ჩანაცვლების პროცესი დაწყებულია, საჭიროა მხოლოდ მისი დაჩქარება. ვფიქრობთ, ამ პეტიციის მხარდაჭერა დაეხმარება ქ.თბილისის მერიას გამოიყენოს საზოგადოებრივი აზრი და მხარდაჭერა საქალაქო ტრანსპორტის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით უმოკლეს ვადაში ჩანაცვლებისთვის.