ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเสียเวลา

วิริชัย สุทธิ, หนองคาย, Thailand
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet