ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักอื่นๆที่เรียนเป็นภาษาไทยก็ต้องสอบเป็นภาษาอักกฤษ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแน่ใจหรอว่าอาจารย์ทุกท่านสอนนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ? #รู้ๆกันอยู่ไม่ขอพูดเยอะค่ะ

3 years ago
Shared on Facebook
Tweet