ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รู้สึกไม่ได้ใข้ประโยชน์จริง ให้สอบโทอิคคะแนน750+ ยังรู้สึกดีกว่าเลย

Warapa Petrak, Thailand
3 years ago
Shared on Facebook
Tweet