ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บางครั้งการวัดผลเพื่อจบแบบนี้ ก็ไมไ่ด้สามารถบ่งบอกว่าเราจะได้งานดีดี บางครั้งหลายอย่างที่เรียนมาก็ไมไ่ด้ใช้ในชีวิตจริงหรืองานที่ทำเลย น่าจะปรับเพื่อรองรับกับวิชาชีพที่นักศึกษาต้องการทำ การสอบจบมันมีทั้งดีและเสียในตัว อยากให้ลองมองหลายๆมุม ถ้ามี นศ คนหนึ่งสอบจบไม่ได้ หมายถึงเค้าจะไม่มีงานทำหรือป่าว หรือถ้าสอบจบไม่ได้เค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสอบอีกหรือไม่ ซึ่งเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองหรือป่าว (ไม่เคยเรียนที่นั่นจึงไม่รู้ในส่วนนี้) ถ้าปรับการสอบจบให้ตรงกับสายที่เรียนปัจจุบันจะดีหรือไม่ อยากให้ลองพิจารณาค่ะ

กฤษณา วิมล, แกลง, Thailand
3 years ago
Shared on Facebook
Tweet