ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยส่วนตัวชอบเหตุผลข้อ 2 และ 3邏

ณัฐเรขา ศรีปา, เชียงใหม่, Thailand
3 years ago
Shared on Facebook
Tweet