ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอาจริงๆนะ การจะจบมันไม่ควรมีแค่สอบ มันควรมีหลายปัจจัยมากกว่านี้

3 years ago
Shared on Facebook
Tweet