ยกเลิกExitExamมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

วิริชัย สุทธิ
2 years ago
ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเสียเวลา

Thanks for adding your voice.

รังสิมา สิทธิศักดิ์
3 years ago
สำนักอื่นๆที่เรียนเป็นภาษาไทยก็ต้องสอบเป็นภาษาอักกฤษ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแน่ใจหรอว่าอาจารย์ทุกท่านสอนนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ? #รู้ๆกันอยู่ไม่ขอพูดเยอะค่ะ

Thanks for adding your voice.

Warapa Petrak
3 years ago
รู้สึกไม่ได้ใข้ประโยชน์จริง ให้สอบโทอิคคะแนน750+ ยังรู้สึกดีกว่าเลย

Thanks for adding your voice.

กฤษณา วิมล
3 years ago
บางครั้งการวัดผลเพื่อจบแบบนี้ ก็ไมไ่ด้สามารถบ่งบอกว่าเราจะได้งานดีดี บางครั้งหลายอย่างที่เรียนมาก็ไมไ่ด้ใช้ในชีวิตจริงหรืองานที่ทำเลย น่าจะปรับเพื่อรองรับกับวิชาชีพที่นักศึกษาต้องการทำ การสอบจบมันมีทั้งดีและเสียในตัว อยากให้ลองมองหลายๆมุม ถ้ามี นศ คนหนึ่งสอบจบไม่ได้ หมายถึงเค้าจะไม่มีงานทำหรือป่าว หรือถ้าสอบจบไม่ได้เค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสอบอีกหรือไม่ ซึ่งเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองหรือป่าว (ไม่เคยเรียนที่นั่นจึงไม่รู้ในส่วนนี้) ถ้าปรับการสอบจบให้ตรงกับสายที่เรียนปัจจุบันจะดีหรือไม่ อยากให้ลองพิจารณาค่ะ

Thanks for adding your voice.

ณัฐเรขา ศรีปา
3 years ago
โดยส่วนตัวชอบเหตุผลข้อ 2 และ 3邏

Thanks for adding your voice.

วิทยากร หาญหล้า
3 years ago
เอาจริงๆนะ การจะจบมันไม่ควรมีแค่สอบ มันควรมีหลายปัจจัยมากกว่านี้

Thanks for adding your voice.

อัครวิทย์ โมราฤทธิ์
3 years ago
ท่องจำไปสอบรอบละครึ่งพัน มองเกมส์ให้ออกสิว่าใครได้ผลประโยชน์จริงๆจากเรื่องนี้ #แคทนิสเธออย่าลืมสิว่าในสนามสอบใครคือศัตรูตัวจริง

Thanks for adding your voice.

กษวรรณ ถาวร
3 years ago
ไม่ได้เป็นตัววัดจริงๆอะ

Thanks for adding your voice.

จิรายุทธิ์ กองกิจ
3 years ago
เป็นสาขาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ จึงมึการสอบหลายอย่างครับ อาจเตรียมตัวไม่ทัน

Thanks for adding your voice.

อัญชลี พิมพ์สิงห์
3 years ago
เป็นการนำสิ่งที่เรียนมา 4ปี มาทดสอบและสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้