หยุดคิดและการศึกษาเชิงลึกที่ไร้ประโยชน์ต่อคนไทยในการขุดคลองไทยทุกๆแนว

หยุดคิดและการศึกษาเชิงลึกที่ไร้ประโยชน์ต่อคนไทยในการขุดคลองไทยทุกๆแนว

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

กลุ่มอนุรักษ์ขวานโบราณ ไม่เอาคลองไทย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคม และ

การที่มีคนบางกลุ่ม พยายามที่จะดันให้มีการขุดคลองไทยในแนวต่างๆที่ทั้งสภาพัฒน์ของรัฐบาลไทยสมัยก่อนโน้นและบริษัทอเมริกันที่มีชื่อย่อว่า TAMSได้ทำการศึกษาไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว และได้บันทึกข้อเสียต่างๆหลายมิติที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งบนบกตามแนวคลอง ในทะเลและชีวิตสัตว์ในทะเลทั้งสองด้านคือทั้งฝั่งอันดามันและด้านอ่าวไทย และจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยด้วย แม้แต่วิถีชีวิตชาวบ้านก็จะมีผลกระทบเป็นอย่างมาก จะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายบ้านเรือนหลายครอบครัว ต้องสูญเสียชุมชนและสาธารณะสมบัติทั้งหลายที่ได้สะสมสร้างมาเป็นเวลายาวนาน นอกจากนี้การที่ไทยไม่มีเงินลงทุนขุดเอง จะปล่อยให้สัมปทานบริษัทต่างชาติหลายๆชาติแบ่งกันขุดย่อมนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยในแผ่นดินและถ้ามีการกู้หนี้มาใช้ในการลงทุนแล้วไม่มีเงินใช้คืน คลองก็จะกลายเป็นของต่างชาติไปเหมือนกับที่มีตัวอย่างเกิดขึ้นกับการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกของบางประเทศเช่นที่ศรีลังกา ต้องยกให้จีนครอบครองไปนานถึง 99 ปี

จุดประสงค์ในการขุดคลองที่ว่าเพื่อย่นระยะทางนั้น ก็ไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากไม่ได้ใช้เรือที่แล่นช้าใช้เวลานานเหมือนสมัยก่อน การย่นเวลาได้แค่ไม่ถึงวันจึงไม่น่าจะดึงดูดใจให้เรือต่างๆมาใช้เส้นทางนี้ เทียบกับคลองปานามาหรือคลองสุเอซที่ย่นระยะเวลาได้เป็นอาทิตย์ไม่ได้

การที่ปล่อยให้คนบางกลุ่มศึกษาเชิงลึกในการขุดคลองนี้จึงเป็นการสูญเสียงบประมาณจากเงินภาษีคนไทยเป็นหมื่นๆล้าน จึงเป็นการสิ้นเปลืองโดยที่คนไทย ประเทศไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย แทนที่จะเอางบอันมหาศาลนี้ไปใช้ประโยชน์ที่จำเป็นและเหมาะสมกว่า

 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม