ปิดแคมเปญรณรงค์

ให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9,032 คน


ช่วยกันเรียกร้องให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

ทำไม... คนไทยต้องมาทุบรถที่ซื้อมาใหม่เพื่อเรียกร้องให้บริษัทรถรับผิดชอบ

ทำไม... คนไทยต้องเจอโฆษณาหลอกขายยาขายสินค้าซ้ำซาก ร้องเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ผล

ทำไม... สินค้าแพง น้ำมันแพงถึงเป็นปัญหาไม่รู้จบ ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผู้บริโภคไทยไม่มีการรวมตัวกัน ไม่มีตัวแทนของตัวเองที่จะส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างมีพลัง

ในรัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ 2550 กำหนดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีผู้บริโภคมีการรวมกลุ่มและมีตัวแทนเพื่อมาเป็นปากเป็นเสียงแทนคนไทยทั้งประเทศ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อหรือใช้สินค้าบริการต่างๆ

แต่วันนี้ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูปปี 2558 กลับจะมีการตัดเอา “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ออกจากร่างรัฐธรรมนูญ แล้วประชาชนจะเหลือหลักประกันอะไรว่าจะมีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้น และจะเรียกรัฐธรรมนูญนี้ว่าเป็นฉบับปฏิรูปได้อย่างไร

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมลงชื่อเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ใส่คำว่า “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีใครคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีเท่ากับตัวผู้บริโภคเอง

ประวัติรณรงค์ผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคSupatra อยากให้คุณช่วย

Supatra Chanreang ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «ให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป» ร่วมกับ Supatra และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 9,031 คน