รณรงค์ให้ทุกวันกลายเป็นวันเกิดของก่อน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


ของขวัญวันเกิดที่ก่อนอยากได้นั้น มีประโยชน์กับมวลมหาประชาโอตะในวงกว้าง
จึงอยากรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงวันทุกวัน ให้กลายเป็นวันเกิดของก่อนสิทธิโชติ กำลังรอให้คุณช่วย

สิทธิโชติ กลิ่นชวนชื่น อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«โอตะทุกคน: รณรงค์ให้ทุกวันกลายเป็นวันเกิดของก่อน» คุณสามารถร่วมกับ สิทธิโชติ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 112 คน ได้แล้วตอนนี้เลย