การศึกษา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


อยากให้ ร.ร.ช่วยรณรงค์ ให้การศึกษาของ

เด็กไทยมีคุณภาพ ในด้านที่นักเรียนต้อง

การและในด้านอื่นๆควรปูพื้นฐานไว้

และให้นักเรียนเรียนในสิ่งที่ชอบที่ต้องการ

ไม่บังคับให้นักเรียนเรียนเหมือนปัจจุบัน

เพื่ออนาคตของประเทศ หากทุกคน

ได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่อยากทำ

นักเรียนก็จะมีคุณภาพทำในสิ่งที่รัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและรณรงค์โรงเรียนวิเชียรมาตุ กำลังรอให้คุณช่วย

โรงเรียนวิเชียรมาตุ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«โรงเรียนวิเชียรมาตุ: การศึกษา» คุณสามารถร่วมกับ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 18 คน ได้แล้วตอนนี้เลย