ปิดแคมเปญรณรงค์

เรียกร้องให้โรงเรียนบังคับใช้กฎระเบียบให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาฯฉบับล่าสุด

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 177 คน


 

แถลงการณ์เรียกร้องให้โรงเรียนที่อยู่สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการบังคับใช้กฎระเบียบให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาฯฉบับปี พ.ศ. 2518

 

เนื่องจากในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด โดยให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน โดย
1) นักเรียนชายให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่นแบบทรงผมรองทรง
2) นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย
แต่ในปัจจุบันยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ประกาศใช้กฎระเบียบเดิมซึ่งขัดกับกฎกระทรวงศึกษาปี 2518 โดยให้นักเรียนตัดผมเกรียนชิดติดหนังศีรษะและห้ามเกินตีนผม ผู้หญิงตัดผมไม่เลยติ่งหูโดยอ้างเหตุผลที่ว่าทาง โรงเรียนยังไม่ได้รับหนังสือเวียนดังกล่าวจึงให้ยึดกฎเดิม ดังนั้นทางสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้โรงเรียนทีอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ บังคับใช้กฎให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาปี พ.ศ.2518 โดยทางสมาพันธ์ฯเห็นว่า กฎกระทรวงศึกษาฯ ปี 2518 ให้สิทธิอันชอบธรรมและพึงมีพึงได้ในการไว้ทรงผมที่มีเสรีภาพมากขึ้นแก่นักเรียน จึงควรมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน อนึ่ง การที่สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาฯเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อกติกา เป็นสิ่งที่พึงกระทำในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะผลิตพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศ จึงไม่ควรมีการละเมิดกฎกระทรวงศึกษาฯ ฉบับดังกล่าวนี้สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย กำลังรอให้คุณช่วย

สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: เรียกร้องให้โรงเรียนบังคับใช้กฎระเบียบให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาฯฉบับล่าสุด» คุณสามารถร่วมกับ สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 176 คน ได้แล้วตอนนี้เลย