ปิดแคมเปญรณรงค์

โรงเรียนชายล้วนแถบบางรัก การเปลียนแปลงของ EP ที่แย่ลง

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 16 คน


ผลกระทบที่มีต่อพวกเรา

แนวทางของการศึกษา

  • การสอบ
  • ให้คะแนน
  • กฎระเบียบใหม

การสอบ ปกติครูจะกำหนดการสอบเอง  แต่ตอนนี้ ทุกอย่างต้องทำตามนโยบาย

  1. 30% ของข้อสอบ เป็น ปรนัย 
  2. 70% เป็น อัตนัย 
  3. และ ปกติวิชา คอมกับ สุขศึกษา จะไม่มีสอบให้คะแนน โดยโปรเจ็กแต่ตอนนี่ บังคับสอบ หมดแล้ว จร้าาาาา

*หมายเหตุ 100% คือ 100% ของข้อสอบ

*ซึงครูต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เห็นด่วยและนักเรียน

เขาพยามทำประมานว่า อยากทำให้เหมือนกับภาคไทย

                         ซึงผมจายค่าเทือมแพงกว่าเพื่อความเหมือน ผมจะจ่ายทำไม

ส่วนเรื่องของกฎระเบียบ ผมรู้สึกเฉยๆ

 

ทุกคนตางคนต่างความคิด ทุกๆควรให้เกียรติความคิดของแต่ละคน และความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน  

ทางออกคือ เราทุกสามารถความคิดเห็นได้ ไม่ใช้แค่ คนเดียวหรือ คนกลุ่มเดียว

                              "โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา แต่เราทำไม่หมุนตามโลก"

                                             "ความold school ไม่ดีเสมอไป"

                             "สิงที่ไม่เปลียนตามเวลาก็จะหายไปเองขึ้นอยู่กับเวลา"

#ความเซอร์เรียล

                         ์ีืstuden กำลังรอให้คุณช่วย

์ีืstuden inbox อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«โรงเรียนช่ายล้วนแถบบางรัก การเปลียนแปลงของ EP ที่แย่ลง» คุณสามารถร่วมกับ ์ีืstuden และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 15 คน ได้แล้วตอนนี้เลย