หยุดโรงงานน้ำตาลและไฟฟ้าชีวมวล

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


          อำเภอหนองบัวแดง เป็นหนึ่งอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ  ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ 2,216 ตร.กม. มีอุทยานแห่งชาติภูแลนคา   มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว          วิถีชีวิตของชมชุน ชาวบ้าน ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  ทอผ้า จักรสาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั่งเดิมมาแต่โบราณ  พื้นที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม มีนา มีโคก  มีหนองน้ำ  อีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำซี ทำให้อำเภอหนองบัวแดงยังคงมีพื้นที่สีเขียวมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก 

      ปัจจุบันกำลังจะมีการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทราย-ผลิตไอน้ำและไฟฟ้า  ติดกับเขตอำเภอหนองบัวแดง เป็นแนวต่อระหว่างอำเภอหนองบัวแดงและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่เหมาะกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของกลุ่มควันมลพิษ เนืองจากหนองบัวแดงอยู่ในภูเขาได้รับผลกระทบเต็มๆ  เรื่องของเสียจากโรงงาน  เรื่องอุบัติเหตุ  สาธารณสุขต่างๆ รวมถึง เรื่องการสารเคมีหากมีการส่งเสริมการปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้น  วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป ภูมิปัญญาชาวบ้านจะหายไป  และผลกระทบต่อการท่องเที่ยว บรรยากาศ วิวทิวทัศที่สวยงามจากการมองลงมาจาก ผาหัวหาค มอหินขาว จะหายไป  ซึ้งไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะมีโรงงานผลิตน้ำตาลทรายในพื้นที่แห่งนี้