เปลี่ยนระบบจับสลากใช้ทุน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

TAMMATAT Veeramanomai
1 year ago
ผู้เกี่ยวข้องควรออกมาขอโทษและแสดงความรับผิดชอบ

Thanks for adding your voice.

ณัฏฐ์ภวัต จิตต์ปรีชาญ
1 year ago
ไม่มีสิทธิในการสละสิทธิ์ ไม่มีความโปร่งใส ระบบล่าช้า รายชื่อตกหล่น

Thanks for adding your voice.

pichat areeraksakul
1 year ago
เป็นระบบที่มีปัญหามากมาย ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความโปร่งใส ไม่แม้แต่จะทำตามเบื้องต้นที่ promise ไว้ ไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งที่ควรทำได้ในปีก่อนๆเลย ขอเถอะครับเห็นใจ intern หน่อยนะครับ เรื่องเพื่อนก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับไม่ใช่แค่สถานที่ใช้ทุน