แก้ไข พ.ร.บ. มวย 2542 ฉบับเก่า ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ชกมวยไทยอาชีพ

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ศิริธาดา พรหมธนะนนท์
Mar 20, 2020
ผมเห็นด้วยนะครับ
เพราะเด็กไทยอายุขณะนี้ควรได้รับการศึกษาอย่างแท้จริงการที่จะเป็นนักมวยมีความเสื่ยงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
นะครับ

Thanks for adding your voice.

ชัยเกษม ยุบลโกศล
2 years ago
อย่าเอาเด็กหรือเยาวชนมาเล่นกีฬาประเภทชกมวยเลย เพื่อตอบสนองความสนุกหรือผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ การที่วงการนี้ยังอนุญาตให้เด็ก เยาวชนหรือสตรี มาแข่งขันชกมวยมันอัตรายกับเขามาก แล้วไม่ต้องอ้างเลยว่าสงเสริมกีฬามวย หรือเสริมสร้างสุขภาพ หรือให้เด็กๆได้มีรายได้ อันนี้เป็นข้ออ้างทั้งนั้นครับ

Thanks for adding your voice.

คุณานนต์ จำปาไพร
2 years ago
สมควรเป็นสิ่งที่ดี

Thanks for adding your voice.

สนธยา กาวิใจ
2 years ago
เด็กมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน ถึงจะอ้างว่าหาเงิน แต่ไม่ใช่วิธีนี้

Thanks for adding your voice.

เบญจมาภรณ์ ดวงวิไล
2 years ago
เป็นกีฬาที่อันตรายกับเด็กเกินไปค่ะ ทำให้ร่างกายบอบช้ำ และเกิดความเจ็ปป่วยตามมาได้

Thanks for adding your voice.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยา เดชดี
2 years ago
อายุยังน้อยมากเมื่อเทียบกับการเป็นอาชีพ ผลขอวการชกมวย อาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Thanks for adding your voice.

เด่นเดือน หมั่นผดุงกิจ
2 years ago
อันตรายจริง รอให้โตกว่านี้ก็จะดี

Thanks for adding your voice.

นาง ปดิวรัดดา โชติเรืองนภา
2 years ago
มวยไม่ร่าจะนับเป็นกีฬาด้วนซ้ำ

Thanks for adding your voice.

Jessada Lordthong
2 years ago
ช่วยๆกัน

Thanks for adding your voice.

Chawankkris Noppakulwong
2 years ago
อยากให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากเด็กก็คือเยาวชนความพร้อมของร่างกายยังไม่เหมาะกับกีฬาประเภทนี้