เรียน-พัก-ขยับ, please

เรียน-พัก-ขยับ, please

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Sorrada N. ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกระดับ

“การนั่งหน้าจอสี่เหลี่ยมกว่า 7 ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องสนุก”

     แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เกือบทุกวันในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ ในฐานะผู้เรียนออนไลน์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว พวกเราจึงเสนอแนะให้ทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพในการเรียนออนไลน์ โดยจัดให้มีการพักสั้น ๆ ทุก 1 ชั่วโมงและทำกิจกรรมทางกายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมของผู้เรียนออนไลน์ เราขอเรียกนโยบายนี้แบบสั้น ๆ ว่า นโยบาย เรียน-พัก-ขยับ, please

     จากการสำรวจประสบการณ์ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ 165 คน พบว่า ในจำนวนนี้มี 71 คน หรือคิดเป็น 43% ไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างเรียนในช่วง 30 นาที - 1 ชั่วโมง โดย 90.1% ของคนในจำนวนนี้ให้เหตุผลที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เนื่องจากว่า ขะมักเขม้น จิตใจจดจ่อกับการเรียนหรือทำงาน ผู้ตอบแบบสอบถามนี้หลายคน เริ่มมีอาการที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศ ซินโดรม เช่น ปวดต้นคอ เมื่อยหลัง เป็นต้น

     การแก้ปัญหานี้ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องแบบ non-stop ไม่มีเวลาพัก ให้เพิ่มช่วงพักและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการขยับร่างกาย เพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อ ออฟฟิศซินโดรม

     พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรมเป็นเหมือนภัยเงียบ ที่ไม่ส่งผลในทันที แต่จะค่อย ๆ ลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

     อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนต่อเนื่องแบบ non-stop ได้ หนึ่งเสียงของคุณมีความหมาย ร่วมกันลงชื่อสนับสนุนเพื่อริเริ่มให้ นโยบาย เรียน-พัก-ขยับ, please นี้เป็นแม่แบบในการเรียนการสอนออนไลน์ที่ดีต่อสุขภาพต่อไป

     เรายินดีมาก หากคุณต้องการนำข้อมูลจากแคมเปญนี้เพื่อใช้เสนอแนะนโยบายกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาของคุณ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม