เรียกร้องให้ makro ยกเลิกการขายหูฉลาม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!

หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

หูฉลามเป็นถือเป็นอาหารจีนอันโอชะที่แลกมาด้วยชีวิตของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อันเป็นสิ่งที่มีค่าของระบบนิเวศอย่างฉลาม ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าช้างเพื่อเอางา

จากสถิติพบว่า มีฉลามกว่า100ล้านตัวถูกฆ่าในแต่ละปี เพื่อเอาเฉพาะครีบมาทำอาหาร ซึ่งส่งผลอย่างรวดเร็วต่อการลดจำนวนลงของประชากรฉลาม จนเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์

ฉลามถือเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ หากจำนวนฉลามถูกล่าเพื่อเอาครีบมาทำอาหารจนลดลงและสูญพันธุ์ สัตว์ที่เป็นเหยื่อของฉลามก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลต่อกันเป็นลูกโซ่

ยังไม่นับการล่าที่โหดร้ายและทารุณจากการประมงผิดกฎหมาย โดยการตัดครีบและทิ้งฉลามกลับสู่ทะเล ปล่อยให้เสียเลือดและตายอย่างช้า

จึงอยากเรียกร้องบริษัท สยามแม็คโคร ให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพิจารณานำหูฉลามออกจากรายการขาย เพื่อเป็นการไม่สนับสนุนการล่าฉลาม และการประมงผิดกฎหมาย ดังที่หลายๆประเทศได้แบนสินค้าชนิดนี้ และอีกหลายๆสถานประกอบการเลิกขายสินค้าชนิดนี้แล้วเช่นเดียวกัน

Cr. http://www.bbc.com/thai/thailand-40639939

http://ocean.si.edu/ocean-news/shark-finning-sharks-turned-prey