ปิดแคมเปญรณรงค์

เรียกร้องให้พ่อแม่และผู้ปกครอง จัดสรรเวลาHome Chatในครอบครัว

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 23 คน


         "ลูกท้องไม่พร้อม ไม่ต้องโทษใคร....ต้องโทษพ่อ แม่"

    Home Chat คือช่วงเวลาการพูดคุยระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับลูกหลาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยอาจจัดสรรเป็นช่วงเวลารับประทานอาหารเย็นของทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งที่เป็นช่วงเวลาสบายๆเวลารีแล็กซ์ของคนในบ้าน

    ถ้าครอบครัวมีช่วงเวลาที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ก็จะทำให้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นลดลงได้ เพราะปัญหานี้ต้องแก้ไขที่พ่อแม่ เปลี่ยนทัศนคติการพูดลบกับลูก มาเป็นการรับฟังลูกให้มากขึ้น ปล่อยให้ลูกพูดบ้างและถามลูกเพื่อให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งพ่อแม่อาจจะเริ่มจากการพูดคุยเรื่องจิปาถะทั่วไปในชีวิตประจำวันก่อนก็ได้ อย่างเช่น พูดคุยเรื่องงาน การเรียน เรื่องเพื่อน แล้วอาจจะหาจังหวะหยิบยกเรื่องเพศจากข่าว จากละร มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูก โดยการสร้างความสัมันธ์อันดีในครอบครัวด้วย Home Chat นี้จะช่วยกระตุกอารมณ์ลูกหลานให้คิดถึงเหตุและผลได้มากขึ้น

    อย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาก็มีคมเปญที่คล้ายๆกันแบบนี้ มีชื่อว่า The Sex Drive ของหน่าวยงาน The Finger Lakes Sexual Health Coalition ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ใช้ช่วงเวลาที่ตอนขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้พูดคุยกับลูกและนอกจากนี้ จากประสบการณ์ทำงานของดิฉันที่เยได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง เมื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นโดยให้เขียนใส่กระดาษ เกี่ยวกับสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร น่าตกใจที่พบว่า เหตุลที่เด็กเกือบครึ่งโรงเรียนเขียนนั้น คือ การปฏิเสธไม่เป็นและการหย่าร้างของพ่อแม่ ซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นว่า ตัวการสำคัญของปัญหาการท้องไม่พร้อมอยู่ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง นั่นเอง

    ถึงแม้ว่านโยบาย Home Chat นี้ จะไม่สามารถวัดผลที่เป็นรูปธรรมได้ทันที แต่ยืนยันว่าการหยุดท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นต้องแก้ที่สถาบันครอบครัวเท่านั้น เพราะการสร้างคนไม่สามารถวัดค่าเป็น KPI ได้ แต่จากประสบการณ์ตรง สิ่งเหล่านี้จะเห็นผลดีในอนาคตอย่างแน่นอน

           ดิฉัน สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน (โน) ผู้บริหารและบก.นิตยสาร Mother&Care และเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นชายคนนึงที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องแม้แต่วิธีการใช้ถุงยางอนามัย  ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน มาร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ในสังคมไทยไปด้วยกันกับ นโยบายเรียกร้องให้พ่อแม่และผู้ปกครอง จีดสรรเวลา Home Chat ในครอบครัว

#นโยบายByประชาชนSruangmon กำลังรอให้คุณช่วย

Sruangmon Sidhisamarn อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เรียกร้องให้พ่อแม่และผู้ปกครอง จัดสรรเวลาHome Chatในครอบครัว» คุณสามารถร่วมกับ Sruangmon และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 22 คน ได้แล้วตอนนี้เลย