เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

สุนทรี ธาราธิคุณ
Feb 19, 2020
ขอพื้นที่ให้ต้นไม้ได้ช่วย ฟอกอากาศให้กับพี่น้องขาว กทม. และคนไทยทุกคน

Thanks for adding your voice.

Shukit Panmongkol
Feb 18, 2020
I want park not the shopping mall.

Thanks for adding your voice.

ปณิธิ พจนาพิทักษ์
Feb 18, 2020
เราต่างอยู่กันได้อีกไม่นาน
ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลานดีกว่ามั้ย

Thanks for adding your voice.

ธรรมศักดิ์ จันทร์กลาง
Feb 18, 2020
เราต้องการอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ
เราต้องการต้นไม้
เราไม่ต้องการศูนย์การค้า

Thanks for adding your voice.

kullaya kassakul
Feb 18, 2020
เราต้องการพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว เรายังมีศูนย์การค้าไม่มากพอเหรอ?

Thanks for adding your voice.

อิสรา ชัยณรงค์รัตน์
Feb 17, 2020
โลกหมุนโคจรไปข้างหน้าทุกวัน แต่ผมกลับต้องมาลงชื่อกับเรื่องที่ไร้สาระแก่นสาร
เรื่องนี้ไม่ควรเกิดแม้กระทั่งเป็นไอเดียร์สั่ว ๆ ของใครบางคน
น่าละอายใจต่อประชากรโลก และ ธรรมชาติ ที่เรรทำได้เพียงลงชื่อ ทำไมการใส่ใจเรื่องธรรมชาติจึงถูกผลักไว้เบื้องหลัง ทั้ง ๆ ที่เราเกิดและตายไปกับทันมาเสมอ อย่าปล่อยให้เม็ดเงินและความละโมบอยู่เหนือสิ่งที่ควรมีอยู่ จงเห็นใจและสงสารแก่เด็กเล็กผู้เป็นดวงประทีปแห่งอนาคต ให้พวกเขามีพื้นที่ได้พักกายพักใจยามเขาทุกข์ มีพื้นที่สีเขียวให้ราษฎรได้ชายตามองเพียงเสี้ยววินาทีที่เขารู้สึกดีขึ้นนั่นจะเป็นความรู้สึกอันเป็นอนันต์สืบไป

Thanks for adding your voice.

นงเยาว์ เนาวรัตน์
Feb 16, 2020
นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thanks for adding your voice.

ณัฏฐิญาณ์ สุขสถาน
1 year ago
เพราะปอดมีค่ากว่านายทุน

Thanks for adding your voice.

สกุลตลา วิจิตร
1 year ago
การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างประชาธิปไตย

Thanks for adding your voice.

BL Box
2 years ago
ใจกลางเมืองมีสวนสาธารณะ มีต้นไม้ ที่ให้คนไปสัมผัสธรรมชาติสวยๆ รับอากาศดีๆ ทำกิจกรรมดีๆ น้อยมาก ห้างสรรพสินค้ามีเยอะ คอนกรีตมีเยอะ เมืองร้อน