เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ขอพื้นที่ให้ต้นไม้ได้ช่วย ฟอกอากาศให้กับพี่น้องขาว กทม. และคนไทยทุกคน

สุนทรี ธาราธิคุณ, กรุงเทพมหานคร, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet