เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

I want park not the shopping mall.

Shukit Panmongkol, Stockholm, Sweden
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet