เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เราต่างอยู่กันได้อีกไม่นาน
ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลานดีกว่ามั้ย

ปณิธิ พจนาพิทักษ์, อ่างทอง, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet