เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เราต้องการอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ
เราต้องการต้นไม้
เราไม่ต้องการศูนย์การค้า

Shared on Facebook
Tweet