เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เราต้องการพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว เรายังมีศูนย์การค้าไม่มากพอเหรอ?

kullaya kassakul, bangkok, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet