เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นงเยาว์ เนาวรัตน์, เขียงใหม่, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet