เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างประชาธิปไตย

2 years ago
Shared on Facebook
Tweet