เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ใจกลางเมืองมีสวนสาธารณะ มีต้นไม้ ที่ให้คนไปสัมผัสธรรมชาติสวยๆ รับอากาศดีๆ ทำกิจกรรมดีๆ น้อยมาก ห้างสรรพสินค้ามีเยอะ คอนกรีตมีเยอะ เมืองร้อน

BL Box, Bangkok, Thailand
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet