เราอยากให้พื้นที่มักกะสันถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

สุนทรี ธาราธิคุณ
1 year ago
ขอพื้นที่ให้ต้นไม้ได้ช่วย ฟอกอากาศให้กับพี่น้องขาว กทม. และคนไทยทุกคน

Thanks for adding your voice.

Shukit Panmongkol
1 year ago
I want park not the shopping mall.

Thanks for adding your voice.

ปณิธิ พจนาพิทักษ์
1 year ago
เราต่างอยู่กันได้อีกไม่นาน
ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลานดีกว่ามั้ย

Thanks for adding your voice.

ธรรมศักดิ์ จันทร์กลาง
1 year ago
เราต้องการอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ
เราต้องการต้นไม้
เราไม่ต้องการศูนย์การค้า

Thanks for adding your voice.

kullaya kassakul
1 year ago
เราต้องการพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว เรายังมีศูนย์การค้าไม่มากพอเหรอ?

Thanks for adding your voice.

อิสรา ชัยณรงค์รัตน์
1 year ago
โลกหมุนโคจรไปข้างหน้าทุกวัน แต่ผมกลับต้องมาลงชื่อกับเรื่องที่ไร้สาระแก่นสาร
เรื่องนี้ไม่ควรเกิดแม้กระทั่งเป็นไอเดียร์สั่ว ๆ ของใครบางคน
น่าละอายใจต่อประชากรโลก และ ธรรมชาติ ที่เรรทำได้เพียงลงชื่อ ทำไมการใส่ใจเรื่องธรรมชาติจึงถูกผลักไว้เบื้องหลัง ทั้ง ๆ ที่เราเกิดและตายไปกับทันมาเสมอ อย่าปล่อยให้เม็ดเงินและความละโมบอยู่เหนือสิ่งที่ควรมีอยู่ จงเห็นใจและสงสารแก่เด็กเล็กผู้เป็นดวงประทีปแห่งอนาคต ให้พวกเขามีพื้นที่ได้พักกายพักใจยามเขาทุกข์ มีพื้นที่สีเขียวให้ราษฎรได้ชายตามองเพียงเสี้ยววินาทีที่เขารู้สึกดีขึ้นนั่นจะเป็นความรู้สึกอันเป็นอนันต์สืบไป

Thanks for adding your voice.

นงเยาว์ เนาวรัตน์
1 year ago
นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thanks for adding your voice.

ณัฏฐิญาณ์ สุขสถาน
2 years ago
เพราะปอดมีค่ากว่านายทุน

Thanks for adding your voice.

สกุลตลา วิจิตร
2 years ago
การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างประชาธิปไตย

Thanks for adding your voice.

BL Box
2 years ago
ใจกลางเมืองมีสวนสาธารณะ มีต้นไม้ ที่ให้คนไปสัมผัสธรรมชาติสวยๆ รับอากาศดีๆ ทำกิจกรรมดีๆ น้อยมาก ห้างสรรพสินค้ามีเยอะ คอนกรีตมีเยอะ เมืองร้อน