ลงชื่อไม่ให้ฟ้าใหม่ไปญี่ปุ่น

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ต้องการคัดค้านการไปเรียนต่อญี่ปุ่นของฟ้าใหม่ค่ะวันนี้ – สิริณธัญญา นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

สิริณธัญญา อัมรารัตนา อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«เพื่อนมึง: ลงชื่อไม่ให้ฟ้าใหม่ไปญี่ปุ่น» คุณสามารถร่วมกับ สิริณธัญญา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7 คน ได้แล้วตอนนี้เลย