ปิดแคมเปญรณรงค์

เปลี่ยนซะทีเหอะ...ที่กั้นรถไฟฟ้าให้มันไม่กระแทกสะโพกจนม่วง

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 4,790 คน


   หลายครั้งที่เครื่องกั้นประตูของรถไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็น BTS ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)มากกว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน มักจะปิดกระแทกโดนสะโพก โดยที่พนักงานบริเวณนั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด  ซึ่งช่องทางประตูสำหรับคนตั้งครรภ์ ก็ไม่ได้มีพนักงานคอยบริการเสมอไป ต้องรอ รวมถึส่วนตัวพยายามเข้าให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ตาม 

   ทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ ซึ่งมีผลต่อการบาดเจ็บในร่างกาย เขียวจนถึงม่วงบริเวณสะโพกเป็นสัปดาห์

   ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขคือ ระบบเครื่องกั้นประตูของประเทศอื่นๆ ก็ไม่มีความอันตราย หรือสร้างความเจ็บปวดเท่ากับเมืองไทยที่ไม่เคยเปลี่ยนระบบหรือพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยเลย

   จึงขอเสนอให้ไปใช้ระบบเครื่องกั้นประตูแบบในญี่ปุ่น หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ผู้บริหารของบริษัทไปดูงานเป็นประจำทุกปี นำกลับมาพัฒนาระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ธีรวุฒิ อยากให้คุณช่วย

ธีรวุฒิ สถิตภัทรกุล ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «เปลี่ยนที่กั้นรถไฟฟ้าให้ไม่กระแทกสะโพก» ร่วมกับ ธีรวุฒิ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 4,789 คน